Wstęp

Curling jest sportem zimowym,gdzie dwie drużyny (w tym przypadku dwóch graczy) spotykają się na tafli lodowej.

Zwycięzca jest ten kto będzie miał bliżej środka domu swój ostatni kamień.

Gry

Nazwa "end" polega na dostarczeniu 8 kamieni do domu przez obie drużyny lub tez graczy.

Dwóch graczy na przemian dostarcza swoje kamienie do domu.

Zwycięzca enda, zaczyna kolejnego enda jako pierwszy. Jeżeli end będzie remisowy wtedy kolejność rzucania kamieni jest taka sama jak w endzie remisowym.

Wypuszczanie kamieni

Poruszaj szczotka aby dostarczyć kamień do celu.

Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy aby nabrać siły uderzenia. Wskaźnik pomoże Wam wyczuć odpowiedni moment na rzut.

Szczotkowanie

Zamiataj szczotka, aby przyspieszyć prędkość kamienia. Trzymaj lewy przycisk myszy i poruszaj na przemian prawo-lewo.

Szczotka służy do zamiatania powierzchni lodu, jest ona bardzo ważna, ponieważ dzięki niej można zmienić trajektoria rzutu. Szczotkowanie topi lód zmniejszając tarcie, które ma 2 ważne skutki:

Używaj szczotki, gdy uznasz to za konieczne i pożyteczne.

Curl

Można zmienić kierunek rzucania kamieniu naciskając przycisk SPIN w prawym rogu.

Tafla Lodowa

Tafla lodowa wygląda jak na rysunku poniżej.

Dom curlingowy jest zbudowany z pierścieni otaczających centralny środek.

Centrum domu jest przecięty linia i oznacza centralny środek domu.

Linia pionowa tafli lodowej jest równoległa do linii przecinającej środek domu.

Tzw. strefa strażników to obszar miedzy druga pionowa linia a początkiem domu.

Usuwanie kamieni

Kamień zostanie usunięty z lodowiska jeśli:

Strażniki

Nie można osuwać pierwszych 4 kamieni z "wolnej strefy strażników",czyli po 2 kamieni każdego z graczy.

Jeżeli usuniemy jeden z 4 pierwszych strażników, wtedy strażnik przeciwnika zostaje przywrócony do wcześniejszej pozycji, a kamień rzucającego usunięty z tafli.

Liczenie punktów

Po wszystkich 16 kamieniach,wygrywa ten gracz, którego kamień lub kamienie są bliżej środka, można to zauważyć poprzez jaśniejszy kolor kamienia, jeśli się świeci to znaczy, ze twój kamień jest najlepszy. Każdy kamień to jeden punkt.

Punktują tylko kamienie w obrębie domu.

Po zakończeniu pełnych 10 endów, gracze mogą zagrać kolejnych 10 endów.

Punkty dodaje się po każdym z endów, nawet jeśli gracze wybiorą więcej niż 10 endów wtedy punktacja przechodzi dalej.

There is an alternative scoring system available, called skins format, which can de selected in the "games & chat settings" dialog.